• Kiryu

  Kiryu

  Kiryu

  Naissance : 

  Genre : ♀

  Age : 12 (Partie I), 16 (Partie II)

  Taille : 147 cm (Partie I), 160 cm (Partie II)

  Poids : 33 kg (Partie I), 42 kg (Partie II)

  Groupe sanguin : AB

  Affiliation : Konoha

  Équipe : 2

  Clan : 

  Famille : 

  Nature Chakra : Doton, Suiton, Katon